Privacy

  1. Privacy

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er, vanaf die datum, dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG moet leiden tot een nog betere bescherming van persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Door middel van deze brief informeren wij je over een aantal aanpassingen die wij hebben doorgevoerd in verband met de AVG.

SuperGarant Assuradeuren en Verzekeringen

SuperGarant Assuradeuren en Verzekeringen zijn als volmacht- en bemiddelingsbedrijf verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van jouw persoonsgegevens. In verband met de AVG hebben wij onze privacyverklaring en privacyreglement van SuperGarant Assuradeuren en Verzekeringen aangepast. Wil je ze inzien? Klik dan op de onderstaande link.

Heb je een verwerkingsovereenkomst nodig met SuperGarant Verzekeringen?
Nee, die is niet nodig. De verzekeringsovereenkomst is de basis voor het verwerken van de persoonsgegevens. Een verwerkingsovereenkomst is daarom niet nodig.

SuperGarant Zorg

SuperGarant Zorg is een gecertificeerde arbodienst. Maak je gebruik van de dienstverlening van SuperGarant Zorg, dan verwerkt SuperGarant Zorg persoonsgegevens van jou en jouw medewerkers. Uiteraard gaat SuperGarant Zorg met de grootste zorg om met deze gegevens. Hoe SuperGarant Zorg dat doet is vastgelegd in het aangepaste privacyreglement.

Heb je een verwerkingsovereenkomst nodig met SuperGarant Zorg?
SuperGarant Zorg voert alleen de wettelijke taken uit en is daardoor verwerkingsverantwoordelijke en geen verwerker. Er is dus geen sprake van een verwerkingsrelatie. SuperGarant Zorg bepaalt zelf de doelen en is daartoe zelfs wettelijk verplicht. Daarom is het voor jou niet nodig om een verwerkersovereenkomst af te sluiten met SuperGarant Zorg.

Meer weten of vragen?

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar heb je nog vragen neem dan contact met ons op. Je kunt jouw vraag mailen naar privacy@supergarant.nl.