LinkedIn

Privacy

  1. Privacy

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er, vanaf die datum, dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG moet leiden tot een nog betere bescherming van persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Door middel van deze brief informeren wij u over een aantal aanpassingen die wij hebben doorgevoerd in verband met de AVG.

SuperGarant Assuradeuren en Verzekeringen

SuperGarant Assuradeuren en Verzekeringen zijn als volmacht- en bemiddelingsbedrijf verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. In verband met de AVG hebben wij onze privacyverklaring en privacyreglement van SuperGarant Assuradeuren en Verzekeringen aangepast. Wilt u ze inzien? Klik dan op de onderstaande link.

Heeft u een verwerkingsovereenkomst nodig met SuperGarant Verzekeringen?
Nee, die is niet nodig. De verzekeringsovereenkomst is de basis voor het verwerken van de persoonsgegevens. Een verwerkingsovereenkomst is daarom niet nodig.

SuperGarant Zorg

SuperGarant Zorg is een gecertificeerde arbodienst. Maakt u gebruik van de dienstverlening van SuperGarant Zorg dan verwerkt SuperGarant Zorg persoonsgegevens van u en uw medewerkers. Uiteraard gaat SuperGarant Zorg met de grootste zorg om met deze gegevens. Hoe SuperGarant Zorg dat doet is vastgelegd in het aangepaste privacyreglement.

Heeft u een verwerkingsovereenkomst nodig met SuperGarant Zorg?
SuperGarant Zorg voert alleen de wettelijke taken uit en is daardoor verwerkingsverantwoordelijke en geen verwerker. Er is dus geen sprake van een verwerkingsrelatie. SuperGarant Zorg bepaalt zelf de doelen en is daartoe zelfs wettelijk verplicht. Daarom is het voor u niet nodig om een verwerkersovereenkomst af te sluiten met SuperGarant Zorg.

Inloggen voor verzuimadministratie
In verband met de invoering van de AVG zijn er een aantal aanpassingen geweest in het programma van de verzuimadministratie; verzuimsignaal. Voorheen had u de mogelijkheid om met de dubbele authenticatie gebruik te maken van zowel een e-mail als een mobiele telefoon waarnaar de code werd gestuurd. Onder de AVG wordt de methode van mail als niet veilig beschouwd. Dit is dan ook de reden dat de optie van de mail is komen te vervallen.

U zult begrijpen dat er voor systemen, waarin onder andere medische gegevens staan geregistreerd, zeer strenge eisen gelden. Bij het inloggen wordt er daarom om een extra controle gevraagd middels een code die naar uw mobiele telefoon wordt verzonden. Helaas biedt het programma op dit moment geen andere optie dan de controle via de mobiele telefoon. Indien er meerdere personen binnen uw organisatie toegang moeten krijgen, kunt u een machtigingsformulier van de site downloaden en naar ons toezenden.

Meer weten of vragen?

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar heeft u nog vragen neem dan contact met ons op. U kunt uw vraag mailen naar privacy@supergarant.nl.