LinkedIn

Aansprakelijkheid

  1. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid

Hoe netjes en vakkundig u uw werkzaamheden ook uitvoert, er kan altijd iets gebeuren. Een andere partij kan u aansprakelijk stellen voor schade. Om de gevolgen hiervan te beperken, kunt u leverings- of algemene voorwaarden gebruiken. Het is dan wel belangrijk dat u die aan uw klanten overhandigt. Als u alleen maar verwijst naar voorwaarden op een offerte is dat in de regel niet voldoende. Dit is met name van belang omdat de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven niet voor alles dekking biedt, zoals het opnieuw uitvoeren van werkzaamheden en opnieuw leveren van zaken. Ook kan de opzichtuitsluiting van toepassing zijn.

Beroepsaansprakelijkheid

Bent u ondernemer in de zakelijke dienstverlening? Dan loopt u het risico om aangesproken te worden op beroepsfouten. Bijvoorbeeld vanwege een verkeerd advies of het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. Dit is niet verzekerd op de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven, maar wel op een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Opdrachtgevers, bemiddelingsbureaus en brancheorganisaties stellen zo’n verzekering steeds vaker verplicht. Bovendien geeft zo’n verzekering een professionele uitstraling.