Brand

Brand

Hieronder lees je hoe je brand kunt voorkomen, door vaak eenvoudige maatregelen.

Afvalemballage en organisatie

Afvalcontainers vormen een risico voor brandstichting, vooral als ze buiten staan. Om dit risico te verkleinen, kun je het beste metalen afvalcontainers gebruiken die afgesloten kunnen worden, en deze in een afgesloten ruimte neerzetten. Kan je ze alleen buiten kwijt? Plaats ze dan zo ver mogelijk van de gevel van uw bedrijfsgebouw af, en niet onder een afdak of luifel. Het liefste op minimaal 10 meter afstand. Zo verklein je de kans op brandoverslag.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Als ondernemer ben je wettelijk verplicht om bedrijfshulpverlening (BHV) in jouw bedrijf te regelen. Afhankelijk van de grootte van jouw bedrijf moet je één of meerdere medewerkers aanwijzen als BHV’er. Naast zijn normale werkzaamheden, heeft deze medewerker een speciale cursus gevolgd op het gebied van EHBO, brandbestrijding, ontruiming en communicatie met externe hulpverlening. In noodgevallen kan hij maatregelen nemen om eerste hulp te verlenen of de schade te beperken. Meer informatie over bedrijfshulpverlening vind je op de website van de Rijksoverheid.

Brandblusmiddelen

Brand kan grote schade tot gevolg hebben. Het is daarom belangrijk om in jouw bedrijf blusmiddelen te hebben waarmee je een beginnende brand kunt bestrijden. Bijvoorbeeld: brandslanghaspels, handblusmiddelen en blusdekens. De medewerkers die ermee moeten omgaan, hebben voor gebruik een opleiding nodig. Daarnaast is onderhoud noodzakelijk als je er zeker van wilt zijn dat de blusmiddelen goed werken.

Klik hier voor meer informatie over blusmiddelen.

Brandkasten

Waardevolle eigendommen en documenten kun je het beste bewaren in een brandwerende kast. Er zijn brandwerende kasten voor papier en voor informatiedragers (zoals CD’s). De kasten zijn zo gemaakt dat de temperatuur in de kast een bepaalde tijd lager blijft dan de temperatuur waarop de inhoud beschadigt. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een brandwerende kast die gedurende één uur jouw papier beschermt, door de temperatuur onder 175 graden te houden. Laat de kast bij voorkeur plaatsen door een gecertificeerd bedrijf.

Klik hier voor meer informatie over kluizen.

Brandstichting

Naar schatting wordt 20% van de branden veroorzaakt door brandstichting. Bijvoorbeeld door vandalisme of wraak. Brandstichting levert vaak meer schade op dan een ‘normale’ brand doordat er meerdere brandhaarden zijn. Wil je weten hoe je kwetsbare punten aan jouw bedrijfsgebouw herkent? En hoe je het beste kunt beschermen tegen brandstichting? Het Verbond van Verzekeraars heeft in samenwerking met MKB-Nederland een checklist opgesteld die je kunt invullen.

Elektrische installatie

Jouw elektrische installatie moet voldoen aan de norm NEN 3140 (of NEN 1010 bij nieuwbouw). NEN staat voor Nederlandse Norm. Een fout of storing in de elektrische installatie is namelijk een van de grootste oorzaken van brand. Daarnaast kan de combinatie van stof, vuil en de warmte van elektriciteit brand veroorzaken. Houdt de ruimte van jouw elektrische installatie dus vuil- en stofvrij. En laat jouw elektrische installatie eens in de drie jaar controleren door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf.

Noodverlichting

Als er brand uitbreekt, wordt het zicht vaak snel beperkt door rookontwikkeling. Terwijl het dan juist belangrijk is dat alle aanwezigen de vluchtroute en nooduitgang zo snel mogelijk kunnen vinden! Zorg er daarom voor dat de vluchtroute in jouw bedrijfsgebouw duidelijk wordt aangegeven met noodverlichting. Dit ben je niet alleen verplicht volgens de Arbowet, het is ook van essentieel belang voor alle aanwezigen in jouw pand. De noodverlichting moet volgens de Arbowet minimaal één keer per jaar geïnspecteerd worden. Dit kun je laten doen door het REOB-erkend bedrijf dat ook jouw brandblusmiddelen inspecteert. REOB staat voor Regeling Erkende Onderhoudsbedrijven Brandbeveiliging.

Calamiteitenplan en calamiteitenoefening

Een calamiteitenplan beschrijft wie welke actie moet ondernemen in een noodsituatie, zodat jouw gebouw zo snel mogelijk ontruimd kan worden. Zo’n plan is verplicht volgens de bouwverordening en het Arbobesluit in de Arbowet. Zorg dus voor een goed plan, en doe jaarlijks een calamiteitenoefening met jouw medewerkers, zodat de vluchtwegen en vluchtwegplattegronden bekend zijn. Zorg dat de vluchtroute vrij is en dat (nood)uitgangen altijd snel en gemakkelijk geopend kunnen worden.

Op de website van de Brandweer vind je meer informatie over brandveiligheid.

Rookruimte, vlamdovende afvalbakken en asbakken

Heb je een rookruimte in jouw bedrijfsgebouw? Gebruik daar dan vlamdovende afvalbakken en veiligheidsasbakken. Een vlamdovende afvalbak heeft een metalen deksel. Als er een brand ontstaat in zo’n afvalbak, wordt de rook door de rand teruggeleid in de afvalbak. Hierdoor ontstaat een gebrek aan zuurstof en gaat de brand vanzelf uit.

Stekkerdozen en opgerolde kabelhaspels

Als er ergens stroom nodig is, is een verlengkabel of stekkerdoos vaak snel gepakt. Maar al gauw ligt er zo een hele verzameling aan snoeren en stekkerdozen. Hierdoor ontstaat het risico van overbelasting van het elektriciteits-systeem. Dit vergroot de kans op brand aanzienlijk. Sluit dus niet te veel zware apparaten op één stekkerdoos aan. Zo voorkom je doorbranden, kortsluiting en brand. Gebruik je ook kabelhaspels? Rol deze dan altijd helemaal uit. Zo voorkom je oververhitting.

Versiering

Maak je in jouw bedrijfsgebouw gebruik van versiering? Gebruik dan brandvertragende versiering. Die is moeilijk brandbaar, heeft geen grote rookproductie en heeft geen druppelvorming bij brand. Deze eigenschappen kun je terugvinden op de verpakking.