Schade melden

  1. Schade melden

Schade melden

Heb je schade? Bel: 070 301 16 81.

Het is belangrijk om de schade zo snel mogelijk bij ons te melden. Doe dit in ieder geval binnen 24 uur of op maandagmorgen bij schade in het weekend.

Ernstige calamiteiten

Neem in het geval van ernstige calamiteiten, zoals brand of diefstal, direct contact met ons op. Door onze ervaring kunnen wij adequaat op de situatie reageren. Wij zullen je dan informeren over te nemen maatregelen en een schade expert inschakelen. Met de schade expert, politie, brandweer en salvage dienst wordt overlegd welke stappen er ondernomen kunnen worden om de schade te beperken.

Buiten kantooruren word je via dit nummer doorverwezen naar het mobiele nummer van één van onze medewerkers.