Cyberverzekering

Ruim een derde van de retailers is het afgelopen jaar slachtoffer geworden van oplichting. Geschat wordt dat de Nederlandse retail jaarlijks 12 miljard euro verliest aan digitale fraude (onderzoek Ayden).

 1. Cyberverzekering

Met een Cyberverzekering heb je een partner bij noodsituaties

Van een verzekering mag je verwachten dat het de financiële risico’s opvangt, maar bij de Cyberverzekering speelt ook de ondersteuning een grote rol. Met deze Cyberverzekering heb je een partner die adviseert wat je moet doen, de kennis heeft om dingen op te lossen, bedrijven inschakelt met specialistische kennis om je te helpen en zelfs in sommige gevallen het losgeldbedrag betaalt als je niet meer bij je gegevens kan komen. Kortom, een partner die niet pas in actie komt als er acute nood is.

Wat omvat de Cyber en data risks verzekering?

Tot maximaal het verzekerd bedrag zoals aangegeven op de polis:

Eigen schade als gevolg van een inbreuk, een beveiligingsinbreuk, onrechtmatige bedreiging of cyberaanval tegen jou:

  • Inbreukkosten zoals kosten forensisch onderzoek, meldingskosten
  • Dataherstelkosten: kosten voor het opnieuw verkrijgen van toegang tot data
  • Uitsluitend optionele dekking: kosten en gederfde inkomsten bij bedrijfsstagnatie, onder andere als gevolg van een menselijke fout
  • Uitsluitend optionele dekking: kosten en gederfde inkomsten bij bedrijfsstagnatie veroorzaakt door een informatietechnologie-dienstverlener waar je afhankelijk van bent
  • Extra bedrijfskosten zoals hogere energiekosten, hoger internetgebruik, herstel zoekmachinerating
  • Cyberlosgeld en kosten voor afhandeling daarvan
  • Public relationskosten voor reputatie-bescherming
  • Key person-dekking: kosten inzet adviseur voor doorgaan gebruikelijke activiteiten bestuurder

  Cyberfraude en cyberbedrog (eigen schade met sublimiet):

  • Elektronische diefstal van geld, effecten of zaken
  • Telefoonfraude via zowel vaste VoIP als mobiele telefonie
  • Social egineering: overboeking van geld in directe reactie van een socialengineeringbericht
  • Social- engineeringschade opdrachtgevers
  • Frauduleus gebruik van jouw elektronische identiteit

  Aanspraken van derden en onderzoeken tegen jou:

  • Privacy- en PCI aansprakelijkheid
  • Privacy- en AVG onderzoeken
  • Online (multimedia) aansprakelijkheid
  • Incidenten met betrekking tot netwerkbeveiliging zoals doorgifte virus of uitvoeren Dos aanval

  Aanvullende dekking (eigen schade met sublimiet):

  • Eigen ingreep vergoeding voor kosten gemaakt in de eerste 72 uur na een incident/inbreuk en melding bij de verzekeraar
  • Aanwezigheid bij een gerechtelijke instantie

  Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.