Volmacht

  1. Volmacht

Volmacht

Ons kantoor heeft een “huisvolmacht”. Deze huisvolmacht is ondergebracht in een aparte rechtspersoon te weten SuperGarant Assuradeuren BV. SuperGarant Assuradeuren kan namens een aantal verzekeraars verzekeringen accepteren, polissen opmaken en schades afhandelen.

Voor de klant levert dat veel voordelen op. Zo kunnen wij de klant een snelle polisafgifte bieden en kan onze eigen schadeafdeling zorgdragen voor een snelle en deskundige afwikkeling van schades. Alles wordt direct binnen het bedrijf geregeld.

In de meeste gevallen lopen de polissen bij ons in een pool. Dat houdt in dat de verzekeraars gezamenlijk het risico dekken. Omdat SuperGarant Assuradeuren specifieke producten ontwikkelt in opdracht van SuperGarant Verzekeringen, ten behoeve van diverse doelgroepen, tref je vaak een polis van SuperGarant Assuradeuren bij ons aan.

Voor meer informatie over SuperGarant Assuradeuren verwijzen wij je naar de de site. Je kunt uiteraard ook contact met ons opnemen voor meer informatie.