Veilige werkomstandigheden

SuperGarant geeft tips voor veilige werkomstandigheden: onderhoud van CV-installaties, het voorkomen van beroepsziekten en het actueel houden van RI&E's.

  1. Veilige werkomstandigheden

Veilige werkomstandigheden

Hieronder lees je een aantal tips die helpen met het realiseren van een veilige werkomgeving.

Beroepsziekten

Een beroepsziekte is een blessure of ziekte die het gevolg is van belasting die voornamelijk ontstaat door werk of werkomstandigheden. Dit tast niet alleen de gezondheid aan, maar kan ook de productiviteit van een bedrijf beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om alert te zijn en zo nodig maatregelen te nemen. Ga voor meer informatie naar de websites van:

CV-installatie

Een kapotte CV-installatie kan heel vervelend zijn en zorgen voor hoge kosten. Een slecht onderhouden open CV-ketel kan bijvoorbeeld leiden tot koolmonoxidevergiftiging. Laat jouw CV-installatie daarom jaarlijks schoonmaken en controleren door een erkende installateur. Gebruik de CV-ruimte niet als opslagruimte. Zo is er meer ventilatie en kun je er makkelijker bij voor controle en onderhoud.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico's te verminderen. Elke werkgever is verplicht (Arbowet) een RI&E op te stellen en te laten toetsen door een arbodienst. Maak je gebruik van een branche-RI&E, dan vervalt de verplichte toetsing voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. Dat scheelt honderden euro’s aan kosten. Kijk op de website van jouw branchevereniging of er een branche-RI&E is.

Actueel houden en niet vrijblijvend
Als de arbeidsomstandigheden in jouw bedrijf veranderen, moet ook de RI&E aangepast. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van jouw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor jouw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn. Ieder bedrijf met personeel, dat gezamenlijk meer dan 40 uur per week werkt, moet een RI&E hebben.

En als je niets doet?
Als een inspecteur van SZW (ministerie) tijdens een controle om de RI&E vraagt en de ondernemer heeft die niet, dan kan je een boete krijgen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, dan kan je een waarschuwing krijgen met de eis om alles binnen 3 maanden alsnog in orde te maken.

Meer informatie over de RI&E vind je op de website van de Rijksoverheid en op de website van RI&E steunpunt.