Arbodienstverlening en verzuimverzekering

  1. Arbodienstverlening en verzuimverzekering

Arbodienstverlening en verzuimverzekering

Eén aanspreekpunt. Wel zo overzichtelijk!

Voor een duidelijk verzuimbeleid en een effectieve uitvoering heeft SuperGarant met de brancheverenigingen zorgportalen opgericht. Een zorgportaal is één loket voor arbo & verzuimbegeleiding, loondoorbetaling, re-integratie, ziektekosten en WIA. Tevens is een zorgportaal een kenniscentrum voor preventie, informatie en advies. Inmiddels zijn ruim 3.500 winkels bij één van de zorgportalen aangesloten.

De casemanagers van het zorgportaal hebben rechtstreeks contact met jou, jouw medewerker(s), de bedrijfsarts en andere specialisten. Het zorgportaal coördineert re-integratie activiteiten. Hierdoor krijgt zij meer grip op het verzuim in de branche en kan zij maatwerk leveren in de verzuimbegeleiding. Jij kan je volledig richten op het runnen van jouw bedrijf, terwijl je verzekerd bent van een effectieve zorgaanpak dat aan alle wettelijke eisen voldoet. Het zorgportaal is dus hét loket voor oplossingen die zijn toegesneden op jouw bedrijf.

Elke branche kent zijn eigen bijzonderheden en speciale regelingen

Lees meer hierover op diverse websites van de zorgportalen: