WGA eigenrisico verzekering

  1. WGA eigenrisico verzekering

WGA eigenrisico verzekering

Arbeidsongeschikte werknemers hebben de eerste twee jaar recht op loondoorbetaling. Na twee jaar komen ze in aanmerking voor een WGA-uitkering van de overheid. Als werkgever draag je WGA-premie af aan de Belastingdienst, maar je kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Dit kun je herverzekeren via SuperGarant.

Onze WGA Eigenrisicodragers verzekering neemt de werkgever alle financiële risico’s en zorgen rondom de wettelijke verplichting van re-integratie uit handen. De verzekering dekt de verplichtingen van de werkgever die hij als eigenrisicodrager heeft. En dat is meer dan de uitkering die hij aan zijn arbeidsongeschikte werknemer moet doorbetalen.

De WGA eigenrisico verzekering bestaat uit:

  • dekking van de WGA uitkering
  • dekking van te betalen wettelijke werkgeverslasten
  • ondersteuning bij inzet en vergoeding van de door SuperGarant geadviseerde re-integratieactiviteiten

Inclusief professionele re-integratie

Als eigenrisicodrager ben je gedurende 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. Dit klinkt zwaar, maar in het kader van de Wet verbetering poortwachter zullen de meeste re-integratie-inspanningen in de eerste twee ziektejaren plaatsvinden. Het is een gegeven dat re-integratie-inspanningen het meeste effect hebben in deze periode. In de praktijk betekent dit dat wanneer je eigenrisicodrager wordt SuperGarant je gedurende de eigenrisicotermijn van 10 jaar ondersteunt bij het vormgeven en uitvoeren van de re-integratie-inspanningen, zowel op inhoud als financieel.

Bestaande werkgevers

Voor bestaande werkgevers is er twee keer per jaar de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden. Namelijk per 1 januari en per 1 juli.

Startende werkgever of oversluiter

Ben je een startende werkgever en wil je direct eigenrisicodrager worden óf ben je al eigenrisicodrager WGA en wil je jouw huidige verzekering oversluiten naar SuperGarant, dan kan dat. Dat kan het hele jaar door.

Startende werkgever

Een startende werkgever is een werkgever die voor het eerst personeel in dienst neemt en besluit om direct eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Zorg er wel voor dat jouw aanvraag voor de WGA eigenrisico verzekering binnen zes weken na de datum indiensttreding van het eerste personeelslid door ons ontvangen is. Hiervoor dien je tevens het aanvraagformulier Loonheffingen (Eigenrisicodragerschap WGA) van de Belastingdienst in te vullen en mee te sturen bij jouw aanvraag.

Oversluiter

Een oversluiter is een werkgever die al eigenrisicodrager WGA is en zijn lopende verzekering wil oversluiten naar SuperGarant. Voorwaarde voor deelname is dat jouw lopende zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers qua risico onder jouw huidige eigenrisicodragerverzekering WGA vallen. Het inlooprisico is op de WGA eigenrisico verzekering waarnaar je overstapt uitgesloten.

Wat is er veranderd per 2017?

De premie voor (middel)grote werkgevers die na een periode eigenrisicodragen terugkeren naar het UWV wordt gebaseerd op alle historische WGA-lasten, dat wil zeggen de WGA-lasten die zijn ontstaan tijdens publieke verzekering bij het UWV én tijdens eigenrisicodragerschap. Dus niet meer terugkeren tegen een minimum premie! De financieringswijze van de zogenoemde staartlasten van (middel)grote werkgevers die na een periode van publieke verzekering voor het WGA-risico kiezen voor eigenrisicodragerschap WGA gaat aangepast worden. De afbakening van het eigenrisico wordt zo vorm gegeven dat hier geen staartlasten van werkgevers (ongeacht hun grootte) meer onder vallen. Dus er is geen sprake meer van een te financieren uitlooprisico. De werkgever kan dus “schoon” overstappen naar de verzekeraar(private bestel).

Eigen risicodrager worden of meer informatie?

De eigenrisico verzekering voor de Ziektewet en WGA sluit je alleen af in combinatie met onze verzuimverzekering en arbodienstverlening. Voor meer informatie neem je contact met ons op.