WGA eigenrisico verzekering

Arbeidsongeschikte werknemers hebben de eerste twee jaar recht op loondoorbetaling. Na twee jaar komen ze in aanmerking voor een WGA-uitkering van de overheid. Als werkgever draagt u WGA-premie af aan de Belastingdienst, maar u kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Dit kunt u herverzekeren via SuperGarant.

Onze WGA Eigenrisicodragers verzekering neemt de werkgever alle financiële risico’s en zorgen rondom de wettelijke verplichting van re-integratie uit handen. De verzekering dekt de verplichtingen van de werkgever die hij als eigenrisicodrager heeft. En dat is meer dan de uitkering die hij aan zijn arbeidsongeschikte werknemer moet doorbetalen.

De WGA eigenrisico verzekering bestaat uit:

Inclusief professionele re-integratie

Als eigenrisicodrager bent u gedurende 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. Dit klinkt zwaar, maar in het kader van de Wet verbetering poortwachter zullen de meeste re-integratie-inspanningen in de eerste twee ziektejaren plaatsvinden. Het is een gegeven dat re-integratie-inspanningen het meeste effect hebben in deze periode. In de praktijk betekent dit dat wanneer u eigenrisicodrager wordt SuperGarant u gedurende de eigenrisicotermijn van 10 jaar ondersteunt bij het vormgeven en uitvoeren van de re-integratie-inspanningen, zowel op inhoud als financieel.

Bestaande werkgevers

Voor bestaande werkgevers is er twee keer per jaar de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden. Namelijk per 1 januari en per 1 juli.

Startende werkgever of oversluiter

Bent u een startende werkgever en wilt u direct eigenrisicodrager worden óf bent u al eigenrisicodrager WGA en wilt u uw huidige verzekering oversluiten naar SuperGarant, dan kan dat. Dat kan het hele jaar door.

Startende werkgever

Een startende werkgever is een werkgever die voor het eerst personeel in dienst neemt en besluit om direct eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Zorg er wel voor dat uw aanvraag voor de WGA eigenrisico verzekering binnen zes weken na de datum indiensttreding van het eerste personeelslid door ons ontvangen is. Hiervoor dient u tevens het aanvraagformulier Loonheffingen (Eigenrisicodragerschap WGA) van de Belastingdienst in te vullen en mee te sturen bij uw aanvraag.

Oversluiter

Een oversluiter is een werkgever die al eigenrisicodrager WGA is en zijn lopende verzekering wil oversluiten naar SuperGarant. Voorwaarde voor deelname is dat uw lopende zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers qua risico onder uw huidige eigenrisicodragerverzekering WGA vallen. Het inlooprisico is op de WGA eigenrisico verzekering waarnaar u overstapt uitgesloten.

Wat gaat er veranderen per 2017?

De premie voor (middel)grote werkgevers die na een periode eigenrisicodragen terugkeren naar het UWV wordt gebaseerd op alle historische WGA-lasten, dat wil zeggen de WGA-lasten die zijn ontstaan tijdens publieke verzekering bij het UWV én tijdens eigenrisicodragerschap. Dus niet meer terugkeren tegen een minimum premie! De financieringswijze van de zogenoemde staartlasten van (middel)grote werkgevers die na een periode van publieke verzekering voor het WGA-risico kiezen voor eigenrisicodragerschap WGA gaat aangepast worden. De afbakening van het eigenrisico wordt zo vorm gegeven dat hier geen staartlasten van werkgevers (ongeacht hun grootte) meer onder vallen. Dus er is geen sprake meer van een te financieren uitlooprisico. De werkgever kan dus “schoon” overstappen naar de verzekeraar(private bestel).

Kiezen voor het WGA eigen risicodragerschap per 1 januari 2017

In dit scenario kan de werkgever per 1 januari 2017 “schoon” overstappen en hoeven de zogenaamde staartlasten niet mee gefinancierd te worden bij de verzekeraar. De staartlasten zijn de WGA-lasten van werknemers die op het moment van overstap een WGA-uitkering ontvangen of ziek zijn en op termijn een WGA-uitkering ontvangen.

Eigen risicodrager worden of meer informatie?

De eigenrisico verzekering voor de Ziektewet en WGA sluit u alleen af in combinatie met onze verzuimverzekering en arbodienstverlening. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

foto/Deli1_290X650.jpg