Eigen risico ZW/WGA

  1. Eigen risico ZW/WGA

Eigen risicodragerschap Ziektewet / WGA

Veel werkgevers hebben de afgelopen jaren de keus gemaakt om eigen risicodrager te worden voor de WGA vast. Een eigen risicodrager heeft lagere kosten en houdt grip op zieke (ex-)werknemers.

Nieuwe mogelijkheden

Dankzij de invoering van de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) is het mogelijk om het eigen risicodragschap uit te breiden voor de Ziektewet en per 2017 voor de WGA flex. Dit betekent voor jou een extra mogelijkheid om premie te besparen en ons de re-integratie te laten uitvoeren in plaats van het UWV.

Eigenrisicodragerschap is mogelijk voor:

  1. Ziektewet
  2. WGA (flex + vast)

Private uitvoering van de Ziektewet/WGA bewezen succesvoller

Nu is het UWV verantwoordelijk voor de uitvoering Ziektewet/WGA en de re-integratie van jouw zieke ex-medewerkers. Als die begeleiding geen effect heeft dan kan dit gevolgen hebben voor jouw individuele Ziektewet- en WGA premie omdat de ex-werknemer langer ziek is. De afgelopen jaren is gebleken dat UWV niet is ingericht om de begeleiding goed te doen. Maar het is wel in jouw belang dat jouw zieke ex-medewerker op een adequate manier wordt begeleid en alle mogelijkheden benut om te werken.

De grootste voordelen op een rij

  1. Wij maken wel werk van zieke medewerkers
  2. Vaste lage collectieve premie, dus geen individuele premie aanpassing
  3. Private uitvoering van de ziektewet bewezen succesvoller

Eigen risicodrager worden of uitbreiden?

Neem dan gerust met ons contact op.

Meer informatie: