Wijzigingen SG Polis 2023

 1. Wijzigingen SG Polis 2023

Wijzigingen SuperGarant polis 2023

Met ingang van 1 januari 2023 zijn de voorwaarden aangepast. Hieronder een overzicht van de belangrijkste aanpassingen. Klik hier voor de volledige voorwaarden.

Gelddekking

 • Het begrip KLUIS is beter omschreven en dekking NA WERKTIJD is beter omschreven bij onderdeel "diefstal na inbraak".
 • Bij sub 3c is geweld-vereiste toegevoegd. 
 • Bij sub 3d beperkte geldt er een dekking € 5.000 bij inbraak als de geldswaarden niet zijn opgeborgen in een afgesloten kluis. 
 • Bij sub 3g is de dekking bij vervoer verlaagd van € 500.000 naar € 100.000.

Aansprakelijkheidsdekking

 • Bij sub 4d is toegevoegd dat asbestschade wordt uitgesloten.

Glasdekking

 • Bij sub 6f is toegevoegd dat de premie kan worden geïndexeerd.

Werkmaterieel

 • Bij sub 8c is de uitsluiting toegevoegd bij anders gebruik dan waarvoor bestemd. En blijkt er uit het RDW-register dat het kenteken niet op naam staat dan is er geen dekking. En als er geen kenteken is afgegeven dan uitsluitend dekking als aangetoond kan worden dat men eigenaar is. 
 • Bij sub 8d zijn de bereddingskosten beschreven. 
 • Bij sub 8b is de casco dekking iets uitgebreid. 
 • Bij dekking 8b2 is de eigen gebrek dekking uitgelegd.

Ongevallendekking

 • Bij sub 10d zijn extra uitsluitingen toegevoegd zoals; liesbreuk en psychische aandoeningen. 
 • Bij sub 10g aangepast met betrekking tot vaststelling blijvende invaliditeit en is de omschrijving uitkering aan nabestaanden verduidelijkt.

Wegam dekking

 • Sub 12a motorrijtuig definitie gewijzigd en aangepast wie onder werknemersbegrip vallen.