LinkedIn

Corona

Coronavirus en verzekeringen

Het coronavirus raakt ons allemaal en dus ook uw bedrijfsvoering. Uiteraard helpen we u graag daar waar mogelijk. Op dit moment gaan de meeste vragen die wij van klanten krijgen over geboekte vakanties, verzuim van medewerkers en verlies van inkomen als gevolg van de maatregelen die worden genomen met betrekking tot het coronavirus. In het kort wat wij u daarover kunnen vertellen:

  • Wilt u een reis annuleren of wijzigen vanwege het coronavirus? Neem altijd eerst contact op met uw reisorganisatie, hotel of vervoersorganisatie.
  • Bent u of is uw medewerker gestrand in het buitenland door de wereldwijde maatregelen tegen het coronavirus? Registreer u dan direct via www.bijzonderebijstandbuitenland.nl.
  • Zieke werknemers kunt u zoals gebruikelijk ziekmelden via het ZorgPortaal. De oorzaak van de ziekte is niet relevant. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.
  • Loopt u inkomsten mis door het coronavirus, dan kunt u daarvoor geen beroep doen op een verzekering. Dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen mits er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval.

Voor de meer vragen en antwoorden over deze onderwerpen verwijzen wij u graag naar de website van het Verbond van Verzekeraars.

Corona Calculator van VNO-NCW en MKB-Nederland

Direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen? Klik hier voor Corona Calculator. Deze tool is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland.