Brandblusmiddelen

Brand kan grote schade tot gevolg hebben. Het is daarom belangrijk om in uw bedrijf blusmiddelen te hebben waarmee u een beginnende brand kunt bestrijden. Bijvoorbeeld: brandslanghaspels, handblusmiddelen en blusdekens. De medewerkers die ermee moeten omgaan, hebben voor gebruik een opleiding nodig. Daarnaast is onderhoud noodzakelijk als u er zeker van wilt zijn dat de blusmiddelen goed werken.

Waarom hebt u blusmiddelen nodig?
Een uitslaande brand is al snel oncontroleerbaar. Zo’n brand is bijna niet te blussen, zeker niet door leken. Dat kan uiteindelijk leiden tot het verlies van het gebouw en alles wat daarin staat. Een uitslaande brand is te voorkomen als u er snel bij bent. Als een brand net ontstaat, kunt u namelijk vaak nog ingrijpen om verspreiding te voorkomen. Daar hebt u dan wel middelen voor nodig. Kleine blusmiddelen zijn hiervoor het meest geschikt.

Welk blusmiddel kunt u het best gebruiken?
Welk blusmiddel u het best kunt gebruiken, is afhankelijk van het materiaal dat in brand staat. Bij elk type materiaal past een draagbare blusser van een bepaalde klasse.

Dit is de onderverdeling:

Draagbare blustoestellen bevatten verschillende blusmiddelen:

Tip: Pas trouwens op met poederblussers. Poeder kan grote nevenschade veroorzaken, bijvoorbeeld aan apparatuur en installaties. Poeder is daarom alleen geschikt als de kans op nevenschade klein is.

Zand en water als blusmiddel
U kunt ook zand als blusmiddel gebruiken, en uiteraard water. Zijn er brandslanghaspels aanwezig, dan is water onbeperkt aanwezig. Veel metaalbranden mag u overigens niet met water blussen, omdat er dan explosiegevaar ontstaat.

Wat moet u doen en nalaten bij een vetbrand?
U blust brandend vet het best met een speciale vetblusser. Een vetblusser dicht het brandende vet af en smoort zo de brand. U kunt een vetrand ook met CO2 blussen, maar dan bestaat het risico dat de brand weer oplaait. Hebt u de vet brand met CO2 geblust, dan moet u het vet daarna met een deksel of blusdeken afdekken. Met een blusdeken sluit u de toevoer van zuurstof af. Daardoor dooft de brand.  Let op! Blus een vet brand nooit maar dan ook nooit met water.

Wat kunt u nog meer doen om een brand te blussen?
Hiervoor las u welk blusmiddel  het meest geschikt is in een bepaalde situatie waarin er brand is. Maar om een beginnende brand met succes te bestrijden is dat niet genoeg. U moet ook preventieve maatregelen nemen. E.e.a. kan worden opgenomen in het zogenaamde BHV  (bedrijfshulpverlening) plan. Zie onderstaand enkele onderdelen op dit vlak, te weten;