Terug naar het nieuws overzicht

Succes met bezwaar- en beroepsprocedures (3)


Een zieke medewerker ontvangt van het UWV na 2 jaar ziekte een WGA (35-80%) uitkering. In de periode daarna nemen de klachten toe en daarom wordt op 4 februari 2015 bij het UWV een herbeoordeling aangevraagd. Het resultaat is een ophoging van de arbeidsongeschiktheid naar 80-100%. De WGA blijft gehandhaafd want de verzekeringsarts van het UWV geeft in zijn rapportage aan dat hij een toename van de mogelijkheden verwacht. Maar dit blijkt echter niet uit de onderliggende stukken. Wij maken bezwaar op de volgende gronden:

De verzekeringsarts die het bezwaar behandeld rept met geen woord over de status van de arts die de herbeoordeling heeft uitgevoerd in de beslissing op bezwaar. Wel geeft de verzekeringsarts aan dat de primaire verzekeringsarts geen plausibele onderbouwing kan geven dat verbetering van de functionele mogelijkheden te verwachten is. De verzekeringsarts kan niet anders dan de werkgever te volgen in haar stelling dat er sprake is van duurzame beperkingen. En vanaf 4 februari 2015 is er dus recht op een IVA-uitkering in plaats van een WGA-uitkering.

Gezien de ernst van de aandoening sluit een IVA uitkering ook beter aan bij de situatie van deze medewerker. De medewerker heeft geen re-integratie verplichtingen meer en ontvangt een hogere uitkering van UWV.