Terug naar het nieuws overzicht

Word eigen risicodrager voor de Ziektewet en WGA!


Bespaar op uw premie en houd grip op uw
zieke (ex) medewerker

Veel werkgevers hebben de afgelopen jaren de keus gemaakt om voor de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten voor vaste medewerkers) eigen risicodrager te worden. Lagere kosten en grip houden op zieke (ex) medewerkers zijn de grootste voordelen van het WGA eigen risicodragerschap.

Nieuwe mogelijkheden

Dankzij de invoering van de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) is het mogelijk om het eigen risicodragerschap uit te breiden voor de Ziektewet en per 2017 voor de WGA flex. Dit betekent voor u een extra mogelijkheid om premie te besparen en ons de re-integratie te laten uitvoeren in plaats van UWV.

Uitvoering van de ziektewet door SuperGarant Zorg bewezen succesvoller

Nu is UWV verantwoordelijk voor de uitvoering Ziektewet en de re-integratie van uw zieke ex-medewerkers. Als die begeleiding geen effect heeft dan kan dit gevolgen hebben voor uw individuele Ziektewet- en WGA premie omdat de ex-werknemer langer ziek is. De afgelopen jaren is gebleken dat UWV niet is ingericht om de begeleiding goed te doen. Maar het is wel in uw belang dat uw zieke ex-medewerker op een adequate manier wordt begeleid en alle mogelijkheden benut om te werken.

De 4 belangrijkste redenen op een rij:

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om eigen risicodrager te worden? Neem dan contact met ons op.