Nieuws


Controleren premiebeschikking werkhervattingskas loont

Werkgevers met een premieloonsom van meer dan € 319.000 ontvangen aan het einde van ieder jaar een premiebeschikking Werkhervattingskas (Whk). Het is van groot belang dat zij deze beschikking tijdig én goed controleren. Onlangs waren bij een relatie van ons nog fouten gemaakt, met grote financiële gevolgen. Mocht de beschikking Whk fouten of onduidelijkheden bevatten, dan hebben werkgevers zes weken…

Lees meer