Nieuws


Succes met bezwaar- en beroepsprocedures (2)

Dat UWV na twee jaar of bij een herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid een juiste en een zorgvuldige beslissing neemt is voor de werkgever van groot belang. Zo worden de WGA uitkeringen 10 jaar lang aan werkgevers toegerekend.

Dit…

Lees meer