Terug naar het nieuws overzicht

Succes met bezwaar- en beroepsprocedures


In 2014 zijn wij gestart met het optuigen van bezwaar- en beroepsprocedures en hebben de deskundigheid in huis om bezwaar- en beroep zaken in eigen beheer op te pakken. De reden om dat te doen heeft te maken met de toename van beslissingen van UWV op onduidelijke of onjuiste gronden. afbeelding/UWV.jpg

Als een medewerker twee jaar ziek is geweest vraagt hij een WIA-uitkering aan bij UWV. Vervolgens volgt er een beslissing van UWV. UWV kan na twee jaar ziek zijn het volgende beslissen.

  1. Geen uitkering. Medewerker is minder dan 35% arbeidsongeschikt.
  2. WGA uitkering. Medewerker is 35 tot 80% arbeidsongeschikt of de medewerker is 80 tot 100% arbeidsongeschikt maar er valt herstel te verwachten.
  3. IVA uitkering. Medewerker is tussen de 80 en 100% blijvend arbeidsongeschikt.

Dat UWV na twee jaar of bij een herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid een juiste en een zorgvuldige beslissing neemt is voor de werkgever van groot belang. Zo worden de WGA uitkeringen 10 jaar lang aan werkgevers toegerekend. Dit gebeurt of via de publieke premie van de belastingdienst of, indien de werkgever eigen risicodrager is voor de WGA, via de premie van de verzekeraar. Maar ook de werknemer heeft er belang bij dat UWV de juiste weg bewandelt.

Een voorbeeld uit de praktijk

UWV kent begin 2013 een WGA-uitkering toe op basis van een arbeidsongeschiktheid van 80-100% . Een herbeoordeling in 2014 leverde een ongewijzigde WGA 80-100% op. Gezien het klachtbeeld en de ernst van de aandoening maken wij bezwaar tegen de herbeoordeling.

De arts-gemachtigde van SuperGarant Zorg beoordeelt de medische situatie en de afdeling bezwaar en beroep beoordeelt de arbeidsdeskundige kant van de zaak. Er wordt bezwaar gemaakt tegen de voortzetting van de WGA 80-100% omdat de verzekeringsarts van UWV onvoldoende kan onderbouwen waarom er verbetering van de functionele mogelijkheden te verwachten valt. De bezwaar verzekeringsarts van UWV is van mening dat de eerste beoordeling van UWV niet juist uitgevoerd is en het bezwaar wordt gegrond verklaard met als resultaat de toekenning van een IVA-uitkering per december 2014.

De medewerker ontvangt een IVA uitkering in plaats van een WGA uitkering. De IVA uitkering wordt niet verhaald bij de werkgever. Hiermee wordt voorkomen dat de WGA premie van deze werkgever voor een periode van maximaal 10 jaar wordt verhoogd. Aangezien het een middelgrote werkgever betreft kan de besparing over een periode van 10 jaar oplopen tot meer dan € 150.000.

Gezien de ernst van de aandoening waardoor er geen verbetering van de mogelijkheden viel te verwachten sluit een IVA uitkering ook beter aan bij de situatie van deze medewerker. De medewerker heeft geen re-integratie verplichtingen meer en ontvangt een hogere uitkering van UWV.